Junta

Els membres de la Junta directiva són els següents:

President: Manuel Llanas i Pont
Vicepresident: Daniel Casals Martorell
Tresorer: Marcel Ortín Rull
Secretari: Hèctor Moret i Coso
Vocals: Montserrat Bacardí Tomàs
Francesc Foguet Boreu
Delegada de l’IEC: Anna Bartra Kaufmann