Dies: 13 al 17 de desembre del 2021
Lloc: Campus Poblenou, Universitat Pompeu Fabra

Presentació
Programa