Barcelona, Vic i Folgueroles, 5, 6 i 7 de novembre de 2020

Informació