Data i hora: 13 de desembre, a les 18 hores.
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

Informació important