“Literatura catalana contemporània (segles XIX-XXI): crítica, transmissió textual i didàctica”

Dia: 16 de maig de 2014
Lloc: Sala Prat de la Riba de l’Insitut d’Estudis Catalans

Programa